• Aantal kamers
 • Aantal bewoners
 • Maandlasten

Huisvestingsvergunning aanvragen

Gaat u een woning huren? Dan heeft u in sommige gevallen een huisvestingsvergunning nodig. Vraag deze op tijd aan bij de gemeente. Gaat u de woning van een woningcorporatie huren? Dan regelt de woningcorporatie de huisvestingsvergunning. U hoeft dan zelf niets te doen.

Wat is het?

Als u een woning wilt huren, heeft u soms een huisvestingsvergunning nodig. Hiermee blijven goedkope en middel dure huurwoningen beschikbaar voor mensen met een inkomen dat daarbij past.

De vergunning is nodig bij een zelfstandige woning:

 • die 185 of minder punten heeft. De huurprijs maakt dan niet uit.
 • met een huurprijs van € 975,92 of minder. Ook als de woning meer dan 185 punten heeft.

Voorwaarden

Huurprijs tot en met € 752,33 per maand (bedrag vanaf 1 januari 2020):

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de leden van uw huishouden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U kunt voor maximaal 1 woning een huisvestingsvergunning krijgen.
 • De woning moet minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon hebben.
 • Is de woning groter dan 80 vierkante meter (woonoppervlakte)? Dan moeten er minimaal 3 personen komen wonen.
 • Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden is € 48.300 of minder per jaar.

Huurprijs tussen € 752,33 en € 975,92 per maand. Of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven € 752,33:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de leden van uw huishouden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Woont u alleen? Dan is uw belastbaar jaarinkomen minder dan € 60.036 per jaar (bedrag vanaf 1 januari 2020).
 • Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen? Dan is het belastbaar jaarinkomen minder dan € 70.036 per jaar (bedrag vanaf 1 januari 2020).

Nodig bij de aanvraag

Voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning heeft u een aantal documenten nodig. Welke dat zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie:

Een bewijs van inkomen:

  • Een recent bewijs van het inkomen van uzelf en (indien aanwezig) de andere leden van uw huishouden. Recent wil zeggen: van de afgelopen 3 maanden. Dit is bijvoorbeeld de salarisstrook van uw werkgever of het maandoverzicht van uw uitkering of pensioen.
  • Komt u uit het buitenland en heeft u nog niet gewerkt in Nederland? Dan heeft u een kopie nodig van een werkovereenkomst of een werkgeversverklaring met uw inkomen erop.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan heeft u een verklaring nodig van uw boekhouder of accountant. Hierin moet uw huidige belastbaar jaarinkomen staan en de jaarrekening van het lopende jaar. Ook stuurt u een uittreksel mee van de Kamer van Koophandel over uw onderneming. Bent u in de afgelopen 3 maanden een onderneming begonnen? Dan is alleen een uittreksel voldoende.
 • Een kopie van het huurcontract, ondertekend door de huurder en verhuurder. Of schriftelijke toestemming van de verhuurder dat u in de woning gaat wonen. Gaat u in de woning wonen, maar staat er een andere naam op het huurcontract (bijvoorbeeld van uw werkgever of ouders)? Geef dan bij de aanvraag een korte toelichting waarom het contract niet op uw naam staat. Voeg uw toelichting toe aan de verklaring van de verhuurder.

U heeft een andere nationaliteit

Heeft u een niet-Nederlandse nationaliteit? Dan moet u bij de aanvraag een geldig verblijfsdocument toevoegen.

Heeft u de EU-nationaliteit en staat u niet als bewoner in Nederland ingeschreven? Dan moet u bij de aanvraag een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen.

U bent student

Bent u student en heeft u geen inkomsten uit werk of uitkering? Stuur dan een kopie van uw inschrijving als voltijdstudent mee.

U bent gescheiden

Is de huurprijs € 752,33 of minder per maand, bent u gescheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan heeft u ook een kopie van de voorlopige voorziening of een ander rechtsgeldig document nodig waaruit blijkt hoe de voogdij of het gezag over de kinderen geregeld is. Ook moet daarin hun huidige verblijfplaats staan.

Aanvragen

Gaat u huren van een woningcorporatie? Dan regelt de woningcorporatie de huisvestingsvergunning voor u. In alle andere gevallen moet u de vergunning bij de gemeente aanvragen. Dat kan digitaal of aan de balie.

Digitaal

 • Log in via DigiD.
 • Vul het formulier Aanvraag huisvestingsvergunning in.
 • Voeg de bijlagen toe.
 • Kies voor betalen met iDEAL.

Huisvestingsvergunning aanvragen

Aan de balie

 • Vul het formulier Aanvraag huisvestingsvergunning in.
 • Print het formulier en onderteken het.
 • Lever het formulier samen met de nodige bijlagen in op Stadskantoor Leyweg of Stadhuis Spui. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • U betaalt de kosten voor de huisvestingsvergunning direct bij uw aanvraag. U kunt pinnen en contant betalen.

Kosten

€ 46,55 in 2020.

Hoe lang duurt het?

Heeft u meteen alle juiste gegevens opgestuurd? Dan kunt u de vergunning vaak al binnen 2 weken krijgen. Is uw aanvraag incompleet of onvolledig? Dan neemt de gemeente contact met u op. Het duurt dan langer voordat u de vergunning heeft.

Aanvraagformulier huisvestingsvergunning(PDF, 95,7 kB)